Welkom bij Stichting Berkenzathe

Stichting Berkenzathe is een algemeen nut beogende instelling met als doel het bieden van rechtstreekse hulp of ondersteuning van reeds actieve hulpverlening aan diegenen die vanuit hun geboorte of door omstandigheden in een achterstandspositie verkeren. De stichting streeft ernaar om geen incidentele maar structurele hulp te verlenen. Om een zo efficiƫnt mogelijke besteding te realiseren zal zoveel mogelijk worden aangehaakt bij bestaande charitatieve organisaties die aan de statutaire doelstelling van de Stichting voldoen. De doelen worden getoetst aan de door het bestuur opgestelde criteria.